Βράβευση από το Ιnternational Photography Awards

September 12, 2019