Περιοδικό ”Φωτογράφος”, τεύχος Νο 237, Ιούλιος – Αύγουστος 2015

July 20, 2015