Βράβευση στο Βudapest International Foto Awards 2019

November 2, 2019