Βράβευση από το ”La Grande Photo Awards”

October 12, 2016